SPÄN­NAN­DE FOR­MER

Plaza Kvinna - - SMYCKEN -

Ar­ki­tek­tur står för in­spi­ra­tio­nen till sä­song­ens mest in­no­va­ti­va smyc­kest­rend, där råa ma­te­ri­al och an­norlun­da for­mer står i fo­kus. Ox­i­de­rat sil­ver, borstad me­tall och spill­ma­te­ri­al bil­dar uni­ka smyc­ken som gär­na får pry­da vå­ra öron, hand­le­der och fing­rar i höst.

Ring­ar i sil­ver och guld med di­a­man­ter, 9 350 kr/st, Ole Lyng­gaard.

Me­tallörhäng­en, 79 kr, Man­go. Sil­ve­rör­häng­en, 3 110 kr, Du­long Fi­ne Jewel­ry.

Kloc­ka i stål, 42 860 kr, Cha­nel.

Sil­ve­rör­häng­en, 1 860 kr, WWAKE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.