3 tips på hur du kick­star­tar jobb­hös­ten

Plaza Kvinna - - LIVSSTIL -

01

Åk på kic­koff med dig själv! Ef­ter se­mestern är det ett ut­märkt till­fäl­le att star­ta om och und­vi­ka att ham­na i in­van­da hjul­spår.

02

Fo­ku­se­ra på det du tyc­ker är kul! Se till att an­vän­da och ut­veck­la di­na styr­kor.

03

Våga pro­va! Säg ja till det där som du vill men kanske in­te tror att du kla­rar av. Du kom­mer att lö­sa det. Bör­ja gö­ra istäl­let för att ba­ra tän­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.