Pia wit­ting

Plaza Kvinna - - LIVSSTIL -

Gör: Ar­be­tar med för­änd­ring och ut­veck­ling av in­di­vi­der, grup­per och or­ga­ni­sa­tio­ner. Ål­der: 51 år. Bak­grund: Fö­re­lä­sa­re, par- och re­la­tionste­ra­peut, sam­tals­te­ra­peut, coach och hand­le­da­re. Mot­to: Till­stånd smit­tar så var snäll!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.