Ca­ro­li­ne nils­son

Plaza Kvinna - - LIVSSTIL -

Gör: Är PT on­li­ne via per­son­lig­trä­ningon­li­ne.se samt trä­nings­ap­par­na Powork­out och barn­dans-ap­par­na Pi­rat­ses­san. Ål­der: 39 år. Bak­grund: Har i 25 år ar­be­tat med in­di­vid­trä­ning, grupp­trä­ning och on­li­ne­trä­ning. Mott o: Öv­ning ger fär­dig­het. Ge­nom att öva kan man lä­ra sig v ad sjut­ton som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.