BARE MINERALS In­vi­sib­le Bron­ze

Plaza Kvinna - - SKöNHET -

Den här sam­mets­le­na, mi­ne­ral­ba­se­ra­de bron­zern ger en na­tur­lig färg och är lätt att byg­ga upp till den in­ten­si­tet man öns­kar. Pluspo­äng för att pudret kom­mer i fy­ra oli­ka ny­an­ser och in­ne­hål­ler majs­stär­kel­se som hjäl­per till att ab­sor­be­ra över­flö­dig talg och ol­ja. Den här pro­duk­ten upp­fyl­ler alla vå­ra kri­te­ri­er och för­tjä­nar där­för full pott! Pris: 435 kr. Be­tyg: 5/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.