MAX FACTOR Cre­me Bron­zer

Plaza Kvinna - - SKöNHET -

En pris­värd och snygg bron­zer som ger ett mjukt och svagt skim­ran­de re­sul­tat. Pre­cis som Bare Minerals va­ri­ant är även den här pro­duk­ten mi­ne­ral­ba­se­rad och lätt att byg­ga upp till öns­kat re­sul­tat. Ett li­tet mi­nus för att den en­dast görs i en ny­ans och att pudret in­te rik­tigt vill fäs­ta i bors­ten. Pris: 125 kr. Be­tyg: 4/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.