Ox­en

21 ap ril –21 maj

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Ska­pa har­mo­ni i sys­kon­re­la­tio­ner och sat­sa på triv­sel, gläd­je och ge­men­skap hem­ma. Det är en po­si­tiv pe­ri­od för nya kon­tak­ter. Men se upp för ore­a­lis­tis­ka för­vänt­ning­ar på vän­ner. Då finns risk för be­svi­kel­se. Vän­ta med att for­mu­le­ra nya mål. Din topp: 13, 18. Ligg lågt: 20, 23. Må­na­dens råd: Var in­te rädd för att kom­ma när­ma­re din sår­bar­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.