Vå­gen

24 sept–23 okt

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Du kan få en riv­start på kar­riä­ren och ska­pa go­da relationer som gyn­nar din fram­tid. Sat­sa på att ut­veck­la di­na pla­ner och kom li­te när­ma­re di­na dröm­mar. Sista vec­kan pas­sar per­fekt för att um­gås i grupp och att för­dju­pa vän­skaps­re­la­tio­ner. Din topp: 15, 20. Ligg lågt: 4, 23. Må­na­dens råd: Ta en sak i ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.