Kräf­tan

22 ju­ni –23 ju­li

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Ve­nus står i ditt tec­ken näs­tan he­la må­na­den vil­ket gör det till ett bra till­fäl­le att ska­pa lugn och har­mo­ni om­kring dig. Fo­kus lig­ger nu på att hit­ta ba­lans mel­lan häl­sa, fa­milj och nä­ra relationer. Bra pe­ri­od för att ska­pa sta­bi­la var­dags­ru­ti­ner. Din topp: 13, 18. Ligg lågt: 4, 12. Må­na­dens råd: An­vänd din in­re kraft och ta an­svar för ditt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.