Vat­tu­man­nen

21 jan –18 feb

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Bra pe­ri­od för re­sor, ut­bild­ning och go­da relationer på job­bet. Lägg in mind­re ak­ti­vi­te­ter på sche­mat och sat­sa på att ta hand om häl­san och väl­be­fin­nan­det istäl­let. Ta saker som de kom­mer, ha tå­la­mod och und­vik stress. Din topp: 16, 24. Ligg lågt: 6, 7. Må­na­dens råd: Ska­pa har­mo­ni i var­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.