Så SKA­PAR du loo­ken :

Plaza Kvinna - - Skönhet -

Bör­ja med att ap­pli­ce­ra en lys­ter­gi­van­de pri­mer över he­la an­sik­tet.

Om du har någ­ra oöns­ka­de ska­van­ker döl­jer du dem ge­nom att an­vän­da en täc­kan­de con­ce­a­ler i spar­sam mängd.

Mar­ke­ra di­na ögon på ett dis­kret sätt ge­nom att läg­ga en ka­jal tätt in­till den öv­re frans­ra­den och ar­be­ta in den or­dent­ligt med en svamp el­ler tops – den ska knappt synas!

Lägg en sil­ver­skim­ran­de ögon­skug­ga i den in­re ögonvrån och sud­da ut den så att den tar plats en bit un­der och över ögat.

Av­slu­ta med att ap­pli­ce­ra li­te ma­sca­ra, en­dast vid frans­ro­ten, och smörj läp­par­na med ett krä­migt läpp­bal­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.