Jas­mi­nes råd till unga kvin­nor i en då­lig re­la­tion

Plaza Kvinna - - Porträtt -

Vå­ga pra­ta med när­stå­en­de och lyss­na på de­ras råd. Tänk på att det finns mil­jar­der and­ra män­ni­skor i den­na värld. Mis­ter du nå­gon står dig allt­så mil­jar­der åter att väl­ja på. Men kland­ra in­te dig själv om du går till­ba­ka. Ac­cep­te­ra det och ta nya tag så fort du kän­ner dig stark nog. Det är som ett be­ro­en­de, och de fles­ta går till­ba­ka en el­ler fle­ra gång­er. När du änt­li­gen ta­git kli­vet och gjort slut – försök hål­la dig sys­sel­satt he­la ti­den. Total­för­änd­ra di­na ru­ti­ner: gå and­ra vägar, vis­tas på and­ra plat­ser och träf­fa nya män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.