Vat­tu­man­nen

21 jan–18 feb

Plaza Kvinna - - Astro / Oktober -

Ju­pi­ter går in i ditt kar­riär­om­rå­de för att stan­na ett helt år! Ut­veck­la di­na kar­riär­in­tres­sen och höj rib­ban. Det är en gynn­sam pe­ri­od för stu­di­er och re­sor. Ska­pa ba­lans i var­da­gen och ut­veck­la dig själv på ett per­son­ligt plan. Din topp: 9, 12. Ligg lågt: 14, 28. Må­na­dens råd: Sat­sa på det som känns vik­tigt i li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.