Ox­en

21 april–21 maj

Plaza Kvinna - - Astro / Oktober -

Kär­lekspa­ret Ve­nus och Mars står i ditt ro­man­tis­ka och kre­a­ti­va om­rå­de de förs­ta två vec­kor­na. Där­ef­ter går Ju­pi­ter in i ditt re­la­tions­om­rå­de och sät­ter sce­nen för po­si­tiv ut­veck­ling kring al­la slags re­la­tio­ner – ett helt år fram­åt! Din topp: 5, 8. Ligg lågt: 10, 14. Må­na­dens råd: Det lig­ger ro­man­tik i luf­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.