EM­MAS 6 fa­vo­ri­ter

Lju­sa­re ti­der

Plaza Kvinna - - Just Nu / Mode - Em­ma da­ni­els­son chefre­dak­tör

Att vi går en mör­ka­re tid till mö­tes be­hö­ver in­te av­speglas i gar­de­ro­ben. För min del gör det ba­ra att jag blir ex­tra su­gen att bä­ra lju­sa ny­an­ser. Stic­ka­de plagg i cre­me­vitt, den per­fek­ta beige höst­kap­pan och ett par lju­sa och re­jä­la käng­or är re­cep­tet på en höst­look som är li­ka varm som den är snygg!

1 01. Den här fyr­ta­li­ga sam­ling­en av skulp­tu­rer i mäs­sing, sten, trä och mar­mor pla­ce­rar jag på en cen­tral plats i hem­met för att ge dem den upp­märk­sam­het de för­tjä­nar. Skulp­tu­rer, 1 150 kr/4 st, Kristi­na Dam.

03. I mitt hem har jag mör­ka ny­an­ser på väg­gar­na och då be­hövs gott om lju­sa färg­klic­kar. Enk­la lin­jer och av­ska­lad de­sign ger mig käns­lan jag är ute ef­ter. Ka­raff, 199 kr, och skål, 99 kr, H&M.

04. En stil­full kap­pa i klas­sisk mo­dell är ett mås­te i höst­gar­de­ro­ben. Den här sä­song­en väl­jer jag bort svart och sat­sar i stäl­let på en lju­sa­re ny­ans. Kap­pa, 4 995 kr, Lex­ing­ton.

3 05. Lju­sa ny­an­ser på skor funkar även på hös­ten. De här re­jä­la moc­kakäng­or­na med kraf­tig gum­mi­su­la är ett bra val för den som pri­o­ri­te­rar bå­de vär­me och stil. Skor, 2 000 kr, Filip­pa K.

06. Den här vad­långa kjo­len har en struk­tur och ett snitt som gör den ex­tra in­tres­sant. Jag mat­char den med nå­got ljust upp­till för att för­länga som­mar­käns­lan. Kjol, 990 kr, COS.

02. En stic­kad trö­ja är det bäs­ta vap­net mot ky­li­ga höst­vin­dar. Jag väl­jer en rym­lig och be­kväm mo­dell. Po­lo­trö­ja, 1 399 kr, Sam­søe & Sam­søe. 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.