Red alert

Plaza Kvinna - - Mode / Trend - Fo­to­graf Christof­fer Dal­karls sty­list Jennifer Winston sty­listas­si­stent kaj­sa svensson

Det står klart att vi går en röd höst till mö­tes. Hos mo­de­jät­ten Gi­venchy an­vän­des fär­gen ge­nom­gå­en­de i höst­kol­lek­tio­nen, men om det känns över­väl­di­gan­de att bä­ra rött från topp till tå mat­char du istäl­let fär­gen med ned­to­na­de var­dagsfa­vo­ri­ter.

Stöv­lar, 5 099 kr, By Ma­le­ne Bir­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.