Jen­ni­fers 5 fa­vo­ri­ter

The Matrix

Plaza Kvinna - - Mode -

Det har gått 18 år se­dan den förs­ta fil­men i Matrix-tri­lo­gin ha­de premiär, men dess in­fly­tan­de har in­te av­ta­git. The Matrix var san­ner­li­gen fö­re sin tid och fort­sät­ter att in­spi­re­ra in­om fle­ra oli­ka om­rå­den. Likt Wan­da Ny­lon, Ac­ne Stu­di­os och Saint Lau­rent ka­na­li­se­rar jag min in­re Trish från The Matrix ge­nom att bä­ra svart från topp till tå och top­pa med fu­tu­ris­tis­ka bril­lor.

01. Kap­pa, 20 370 kr, At­ti­co. 02. Byx­or, 4 900 kr, Gol­den Goo­se. 03. Väs­ka, 6 399 kr, By Ma­le­ne Bir­ger. 04. Bok, This Bru­tal World, 300 kr, Phai­don. 05. Sol­glas­ö­gon, 3 100 kr, Ac­ne Stu­di­os.

Jennifer winston mo­de­re­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.