ret­roka­pa

Plaza Kvinna - - Mode / Shopping -

Hös­tens kap­por är som tag­na ur ett ko­stym­dra­ma från se­kel­skif­tets Eng­land, men pas­sar än­då per­fekt att bä­ra på Sve­ri­ges ga­tor ett se­kel se­na­re. Hit­ta den rät­ta loo­ken ge­nom att väl­ja en kap­pa som är A-lin­je­for­mad, vad­lång och har en mar­ke­rad mid­ja. Var­för in­te full­föl­ja si­lu­et­ten med hjälp av ett par vi­da byx­or? El­ler så lå­ter du kap­pan stå i fo­kus och top­par med klas­sis­ka stöv­let­ter.

01. Kap­pa, 11 380 kr, A.W.A.K.E. 02. Skärp, 3 250 kr, Stel­la McCart­ney. 03. Skor, 2 295 kr, Twist & Tan­go/Za­lan­do. 04. Väs­ka, 1 900 kr, ATP Ate­li­er. 05. Ör­häng­en, 99 kr, Man­go. 06. Kap­pa, 3 599 kr, Mas­si­mo Dut­ti. 07. Po­lo­trö­ja, 3 315 kr, MSGM. 08. Byx­or, 3 410 kr, Alice + Oli­via. 07

06

01

04

03

08

05

02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.