Skön­het

Plaza Kvinna - - Mode / Trend -

Nu sät­ter vi hå­ret i fo­kus! På si­dan 119 gör vi en djup­dyk­ning i hös­tens nya hårtren­der och ger dig koll på de se­nas­te fri­sy­rer­na, trend­fär­ger­na och de nya be­hand­ling­ar­na. Och ef­tersom det är ex­tra vik­tigt att vår­da hu­den den här års­ti­den har vi tes­tat natt­mas­ker som åter­fuk­tar och ger dig lys­ter – me­dan du so­ver!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.