sov dig snygg!

Ky­li­ga­re ti­der är i an­tå­gan­de och det bru­kar kun­na sät­ta si­na spår i hu­den. Där­för är det vik­tigt att ta ex­tra väl hand om an­sik­tet. Vi har tes­tat fy­ra an­sikts­mas­ker som gör din hud pig­ga­re och mer åter­fuk­tad – me­dan du so­ver.

Plaza Kvinna - - Skönhet / Trend -

TREATMENT OVERNIGHT RE­PAIR MASK

349 KR, em­ma s Masken är aning­en för tunn i kon­si­sten­sen och rin­ner ut så fort man öppnar loc­ket. Dof­ten var li­te tvål­lik­nan­de, vil­ket in­te upp­skat­ta­des av vis­sa i test­pa­ne­len. Men när det gäl­ler re­sul­ta­tet finns ing­et att kla­ga på. Hu­den kän­nes bå­de åter­fuk­tad och späns­tig. Be­tyg: 3

AQUALIA THERMAL

309 kr , vichy Vid ap­pli­ce­ring för­vand­las den ljus­blå cre­men till en trans­pa­rent gel som tor­kar in i hu­den snabbt, ut­an att klib­ba. Dof­ten upp­levs va­ra aning­en stark, men hu­den känns len och mjuk ef­ter an­vänd­ning. Be­tyg: 3

ULTRA FACIAL OVERNIGHT HYDRATING MASQUE

290 kr , ki­ehls Den här masken har en mild och väl­digt be­hag­lig doft. Det tar li­te väl lång tid för pro­duk­ten att tor­ka in, men på mor­go­nen känns hyn verk­li­gen åter­fuk­tad – på dju­pet. Den är mild och skon­sam och fun­ge­rar bra även på hud­ty­per som i van­li­ga fall lätt blir ir­ri­te­ra­de. Be­tyg: 4

COCOPEELING CREAM

330 kr , swa­ni­coco Masken har en fin­kor­nig ex­fo­li­e­ran­de ef­fekt och pas­sar bra om man bå­de vill ha åter­fukt­ning och en lätt pe­e­ling. Den går in­te in i hu­den helt ut­an känns li­te klad­dig även mor­go­nen ef­ter. Men an­sik­tet är rik­tigt mjukt och lent ef­ter att masken tvät­tats bort på mor­go­nen. Be­tyg: 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.