Hund med ar­mar

Plaza Kvinna - - Träning -

Gör så hä r: Stå på al­la fy­ra och hit­ta sta­bi­li­tet. Lyft ena ar­men och mot­sat­ta si­dans ben. När du lyf­ter ska du hål­la järn­koll på höf­ter­na så de in­te vic­kar till, om de gör det mås­te du spän­na ma­gen bätt­re. Gör li­ka­dant på and­ra si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.