Tv ill ing­ar­na

22 maj–21 ju­ni

Plaza Kvinna - - Astro / Oktober -

Du är bra på att med­la och kan hjäl­pa and­ra att fin­na lös­ning­ar på pro­blem. Det är en bra må­nad för kre­a­ti­va ak­ti­vi­te­ter som bäd­dar för själv­för­verk­li­gan­de. Den här pe­ri­o­den bäd­dar ock­så för nö­jen, ro­man­tik och sex. Din topp: 9, 12. Ligg lågt: 5, 10. Må­na­dens råd: Sätt guld­kant på till­va­ron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.