3tips!

Så kom­mer du igång:

Plaza Kvinna - - Sista Ordet -

Ska­pa ett in­ve­ste­rings spar­kon­to hos nå­gon av nät­mäk­lar­na. De har ap­par som du kan lad­da ned. Lär dig att na­vi­ge­ra i ap­pen och på hem­si­dan.

Be­stäm hur myc­ket peng­ar du är trygg med att in­ve­ste­ra till en bör­jan. För över peng­ar från ditt bank­kon­to till ditt in­ve­ste­rings spar­kon­to.

Läs på om oli­ka sto­ra och sta­bi­la bo­lag med låg risk. Köp di­na förs­ta ak­ti­er och spa­ra lång­sik­tigt till en bör­jan. Gå med i Fa­ce­book-grup­per och pra­ta med and­ra som är duk­ti­ga! GÖR: Pro­jekt­le­da­re på di­gi­tal­by­rån The Ama­zing So­ci­e­ty. BOR: Stock­holm. ÅL­DER: 26. AK­TU­ELL: Med boken Kvin­nor­na som äger

– bör­sen ak­ti­er för ny­bör­ja­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.