At t hål l a kol l på i no­vemb e r

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / NYHETER -

Ci­a­tés gel­lack, Ge­lo­lo­gy, är se­dan länge en re­dak­tionsfa­vo­rit och i höst ser vi fram emot att få pry­da vå­ra nag­lar med tre nya, tju­si­ga ny­an­ser. Ett ex­tra plus för att lac­ken är 7-free vil­ket be­ty­der att man skip­pat 7 gif­ti­ga äm­nen som of­ta an­vänds i tra­di­tio­nel­la lack. Na­gel­lack, Ge­o­lo­gy, 139 kr, Ci­a­té.

Vi är in­te en­sam­ma om att tok­gil­la Ri­han­nas ny­lan­se­ra­de ma­ke­upmär­ke Fen­ty Beau­ty. Den 20- ta­li­ga kol­lek­tio­nen be­står av för­pack­ning­ar som är li­ka snyg­ga som de är smar­ta, och som dess­utom fylls av ett hög­kva­li­ta­tivt in­ne­håll. Bäst av allt? Det finns ny­an­ser för al­la hud­to­ner! Vi har re­dan hun­nit hit­ta fa­vo­ri­ter i form av läpp­glan­set, high­lightern och bors­tar­na. Ma­ke­up, 90–540 kr, Fen­ty Beau­ty.

Fånga den my­si­ga höst­käns­lan med Cle­ans nya doft Warm Cash­me­re som görs i li­mi­te­rad upp­la­ga. Med basno­ter av ce­der­trä och mysk, hjärt­no­ter av or­kidé och iris samt topp­no­ter av ber­ga­mott, blod­a­pel­sin och svar­ta vin­bär har man lyc­kats ska­pat en varm doft som sam­ti­digt känns frisk och spän­nan­de. Eau de Par­fum, Warm Cash­me­re, 470kr/30 ml, Cle­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.