Kräf­tan

22 ju­ni–23 ju­li

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Ren­sa tan­kar­na och njut av att va­ra i nu­et. Du kan få myc­ket gjort om du or­ga­ni­se­rar din tid och hit­tar en fun­ge­ran­de ba­lans mel­lan hem, fa­milj och ar­be­te. Lägg ex­tra tid på nä­ra och kä­ra och se till att ska­pa struk­tur i ditt fa­mil­je­liv. Din topp: 8, 12. Ligg lågt: 2, 18. Må­na­dens råd: Främ­ja en har­mo­nisk och ro­gi­van­de hem­ma­mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.