Ox­en

21 april–21 maj

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Du väx­er i mö­tet med and­ra män­ni­skor. Ut­veck­la di­na nä­ra re­la­tio­ner och ska­pa nystart i ett kär­leks­för­hål­lan­de. Sat­sa på häl­so­sam­ma ru­ti­ner och sätt ditt väl­be­fin­nan­de främst. Und­vik stress till var­je pris. Finn lug­net. Din topp: 8, 17. Ligg lågt: 3, 5 . Må­na­dens råd: Se till att va­ra ut­vi­lad när du vak­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.