Ill ing­ar­na

22 maj–21 ju­ni

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Det är en bra må­nad att för­hand­la fram fun­ge­ran­de struk­tu­rer i re­la­tio­ner. Pra­ta gär­na stra­te­gi och pla­ne­ra fram­åt. Kre­a­tivt ar­be­te och själv­för­verk­li­gan­de pas­sar ex­tra bra nu. Vå­ga gå vil­se och pro­va nå­got nytt! Den förs­ta vec­kan i pe­ri­o­den kan bli ex­tra ro­man­tisk. Din topp: 7, 9. Ligg lågt: 5, 13. Må­na­dens råd: Lägg räds­lor åt si­dan och lev fullt ut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.