Sil­ver ma­nia

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL - Fo­to­graf Christof­fer Dal­karls sty­list Jen­ni­fer Winston sty­listas­si­stent kaj­sa svens­son

Allt som glim­mar är in­te guld. I vin­ter är det sil­ver som får oss att glän­sa! Mo­re is mo­re är mottot, och vad pas­sar bätt­re än sil­ver i kombination med vitt och svart vid vin­terns fest­li­ga till­fäl­len?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.