Chefre­dak­tö­rens val

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Chefredaktör Em­ma Da­ni­els­son väl­jer ut plagg, ac­ces­so­a­rer och in­red­nings­de­tal­jer med ex­tra hög mys­fak­tor.

01 Det här vack­ra glasskå­pet pas­sar li­ka bra att stäl­la på gol­vet som att hänga på väg­gen. Jag fyl­ler det till bred­den med vack­ra pryd­nads­sa­ker. 8 240 kr, House Doctor. 02

Det här är en an­nan fa­vo­rit från House Doctors höst­kol­lek­tion. Vi hål­ler pre­cis på att må­la om var­dags­rum­met och den här kud­den blir ett per­fekt kom­ple­ment till de mörk­grö­na väg­gar­na. 399 kr, House Doctor. 03

Få sa­ker ger ett så­dant om­bo­nat in­tryck i hem­met som in­red­nings­de­tal­jer i trä. Fyll skå­len med frukt, smyc­ken, el­ler låt stå som den är. 619 kr, Za­ra Ho­me. 04

Den här mat­tan har helt klart hög mys­fak­tor. Att få sät­ta ned föt­ter­na på den på mor­go­nen skul­le gö­ra det li­te lät­ta­re att kli­va ur säng­en. 1 395 kr, Day Ho­me. 05

En my­sig stic­kad trö­ja med ett skärp i mid­jan som ger li­te form på fi­gu­ren? En per­fekt kombination om du frå­gar mig! 2 496 kr, Dag­mar. 06

I vin­ter stop­par jag gär­na ned föt­ter­na i de här får­skinns­fod­ra­de käng­or­na – li­ka var­ma som de är fi­na att se på. 1 899 kr, Gant.

Välj en varm och här­ligt mur­rig ny­ans istäl­let för de svart­vi­ta mat­tor­na vi sett så myc­ket av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.