Ja­ja­ja

Plaza Kvinna - - RESOR -

Hos Ja­ja­ja finns allt – för­u­tom kött och mjölk­pro­duk­ter. Hos den här ve­gans­ka New York-stjär­nan ser­ve­ras allt från Spi­cy Crunchy Tinga Taco till Ja­la­peño Egg­plant Tor­ta och Ka­bocha Squash So­pa. Du kan även få en glimt av Ba­len­ci­a­ga-de­sig­nern Dem­na Gva­sa­lia el­ler nå­gon an­nan fin­sma­ka­re som är på be­sök i stan. Lunch-, brunch- och mid­dags­re­stau­rang­en är en be­hag­lig mix av varmt och av­ska­lat, där ef­ter­mid­dags­lju­set stri­lar in ge­nom trä­per­si­en­ner­na, och där kväl­len er­bju­der en my­sig och pul­se­ran­de New York-käns­la. Ja­ja­ja är ett lapp­täc­ke av kul­tur, com­mu­ni­ty och spän­nan­de sma­ker, där den mex­i­kans­ka pa­let­ten mö­ter LES flair. Och har du in­te tes­tat den rö­ki­ga och mys­tis­ka Tequi­la­sor­ten Mezcal än är det dags att gö­ra det nu.

162 E Bro­ad­way New York, NY 10002 Tel: +1 646 883 5453 sön–ons 11.00–23.00 tor–lör 11.00–13.00 @ja­ja­ja­nyc

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.