Ants de Bo­hè­me

Plaza Kvinna - - RESOR -

Les En­fants de Bo­hè­me är som gjort för att bli ditt and­ra hem. I an­nex­et Les En­fants Dé­lice runt hör­net kö­per du ditt eko­lo­gis­ka mor­gonkaf­fe och cro­is­san­ter för att se­dan kom­ma till­ba­ka på ef­ter­mid­da­gen för glu­ten­fria crêpes el­ler glass. På re­stau­rang­en kan du brun­cha, ta en ape­ri­tif, äta mid­dag el­ler kä­ka nat­ta­mat al­la da­gar i vec­kan. Den frans­ka bist­ro­käns­lan ger lust att hänga kvar i tim­mar över någ­ra glas vin och en ost­bric­ka. Les En­fants de Bo­hè­me har även nå­got så ovan­ligt som ett Stre­et Se­at där sta­den off­rat någ­ra par­ke­rings­plat­ser för att kun­na er­bju­da en ute­ser­ve­ring när sä­song­en tillå­ter.

177 Hen­ry Stre­et (hör­nan av Jef­fer­son Stre­et) New York, NY 10002 + 1 (646) 476-4843

Les En­fants de Bo­hè­me Mån–tis: 11:00–01:00 Ons–tor: 11:00–02:00 Fre: 11:00–03:00 Lör: 10:00–03:00 Sön: 10:00–1:00 @le­sen­fants­de­bo­he­me

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.