Vat­tu­man­nen

21 jan–18 feb

Plaza Kvinna - - ASTRO / DECEMBER -

Ovän­ta­de möj­lig­he­ter som ut­veck­lar kar­riä­ren kan upp­stå. Var öp­pen för att an­ta nya ut­ma­ning­ar. Ett mil­jöom­byte kan gö­ra su­sen och för­nya in­spi­ra­tio­nen. Ren­sa al­ma­nac­kan från allt som är onö­digt och ta en pa­us un­der ju­len. Din topp: 12, 17. Ligg lågt: 21, 22 Må­na­dens råd: Fo­ku­se­ra på ju­le­frid och ju­le­fröjd.

Skyt­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.