Skor­pi­o­nen

24 okt–23 Nov

Plaza Kvinna - - ASTRO / DECEMBER -

Slapp­na av och ge dig själv li­te le­dig tid i jul. För­sök att hål­la en bra ba­lans och und­vik att gå till över­drift ge­nom att ha för många pro­jekt igång sam­ti­digt. Du be­hö­ver åter­häm­ta kraf­ter­na in­för det nya året som kom­mer att bli allt an­nat än långtrå­kigt. Din topp: 23, 28. Ligg lågt: 13, 21. Må­na­dens råd: Sätt häl­sa och väl­be­fin­nan­de i fo­kus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.