Vat­tu­man­nen

21 jan–18 feb

Plaza Kvinna - - FENOMEN -

Nu krävs själv­di­sci­plin och en bra ba­lans om du ska or­ka slut­fö­ra det du star­tat. Tem­pot kan bli högt i om­gång­ar, så du tjä­nar på att or­ga­ni­se­ra din tid in i mins­ta de­talj. Ovan­li­ga kär­leksupp­le­vel­ser kan kom­ma ef­ter den 18:e. Din topp: 22, 27. Ligg lågt: 14, 25. Må­na­dens råd: Ta hand om häl­san och väl­be­fin­nan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.