fa­vo­ri­ter

Chefre­dak­tö­rens val

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

01

Ro­sa är en trend­färg den här vå­ren. Jag in­spi­re­ras av Tom Ford och bär gär­na fle­ra oli­ka ro­sa ny­an­ser till­sam­mans.

02

Till skill­nad från många and­ra mo­de­hus an­vän­der sig Stel­la McCart­ney in­te av lä­der el­ler päls – och lyc­kas än­då pro­du­ce­ra väs­kor med ha-be­gär. 7 500 kr, Stel­la McCart­ney.

03

Vå­ga sät­ta färg på läp­par­na! Jag väl­jer Kjaer Weis eko­lo­gis­ka Lip Tint i ny­an­sen Rap­tu­re. 420 kr, Kjaer Weis.

04

Den här snyg­ga jeansjac­kan är gjord av eko­lo­gisk bo­mull och in­går i Lin­dex Sustai­nab­le Cho­ice-sor­ti­ment. 499 kr, Lin­dex.

05

Vem kan mot­stå den här snyg­ga svar­ta kjo­len? Den har dess­utom ta­gits fram med re­spekt för till­verk­nings­pro­ces­sen och fa­bri­kens för­hål­lan­den. 2 199 kr, Dag­mar.

06

En klas­sisk, me­le­rad t-shirt är all­tid ett bra köp. En gar­de­rob­sfa­vo­rit du ald­rig kom­mer att trött­na på helt en­kelt. 795 kr, Ho­pe.

07

Jag top­par vårsti­len med ett par eko­lo­gis­ka sol­glas­ö­gon i svensk de­sign. Cat eye-mo­del­len pas­sar mig helt per­fekt! 1 400 kr, EoE.

01

En blå jeansjac­ka går att mat­cha med pre­cis allt och har en gi­ven plats i bas­gar­de­ro­ben. 04

05

06

03

02

07

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.