in­red­ning

Mot­her earth

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

I det här num­ret hyl­lar vi vår fan­tas­tis­ka pla­net ge­nom att in­spi­re­ras av dess vack­ra ku­lö­rer och ma­te­ria, och in­te minst ge­nom att in­re­da med al­ter­na­tiv som är snäl­la mot mil­jön. Byt ut den klas­sis­ka tand­bors­ten mot en i bam­bu, sat­sa på en hand­knu­ten mat­ta, eko­lo­gis­ka kud­dar, svensk­pro­du­ce­rad tvål el­ler byt ut te­flo­net mot gjut­järn. Al­la för­änd­ring­ar gör skill­nad – sto­ra som små.

Svensk­pro­du­ce­rad tvål, 219 kr, Ter­rib­le Twins. Glas­vas, 150 kr, Ar­ket.

Flu­or­fri växt­ba­se­rad tand­kräm, 110 kr, Ae­sop. Tand­bors­te, i bam­bu, 32 kr, Hum­b­le Brush.

In­spi­ra­tions­bild från Ch­ha­t­wal & Jons­son.

Ull­mat­ta, 2 290 kr, Ferm Living.

Fåtölj i ve­ge­ta­bi­liskt gar­vat lä­der, 17 790 kr, Ire Mö­bel.

Bok, Tree houses. Fairy Ta­le Cast­les in the Air, 495 kr, Ta­schen.

Soff­bord hand­gjort i In­do­ne­si­en, 1 645 kr, Mu­ubs.

Gjut­järns­gry­ta, 1 995 kr, Skepps­hult.

Hand­gjord ler­skål, 115 kr, Mi­mou.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.