Skor­pi­o­nen

24 okt–22 nov

Plaza Kvinna - - ASTRO / FEBRUARI -

Gör nå­got ro­ligt som sti­mu­le­rar fan­ta­sin och lägg mer ener­gi på vän­ner. Ett av­kopp­lan­de mil­jöom­byte kan in­spi­re­ra och sät­ta igång din kre­a­ti­va ener­gi. Tänk mått­lig­het i allt du fö­re­tar dig. Det finns risk för över­drif­ter. Din topp: 16, 26. Ligg lågt: 17, 20. Må­na­dens råd: Hit­ta ba­lans i li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.