Le­jo­net

24 ju­li–23 aug

Plaza Kvinna - - ASTRO / FEBRUARI -

Olös­ta kon­flik­ter kan kom­ma upp till ytan och krä­va din ome­del­ba­ra upp­märk­sam­het. Om du vill för­dju­pa en re­la­tion och få kär­le­ken att hål­la kan det bli vik­ti­ga­re att byg­ga en mer sta­bil grund. Din topp: 9, 10. Ligg lågt: 3, 14. Må­na­dens råd: Stärk själv­käns­lan och strä­va ef­ter in­re har­mo­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.