Bet­ter De­nim

Plaza Kvinna - - JUST NU / TREND -

All Lin­dex de­nim är Bet­ter

De­nim vil­ket in­ne­bär att de fram­ställs på ett sätt som krä­ver 85% mind­re vat­ten, 70% mind­re ener­gi och 45% mind­re ke­mi­ka­li­er.

I hös­tas lan­se­ra­de Lin­dex si­na mest håll­ba­ra jeans nå­gon­sin un­der nam­net Even Bet­ter

De­nim. En­bart 2 li­ter vat­ten an­vänds i tvätt­pro­ces­sen av ett par jeans, vil­ket kan jäm­fö­ras med de 50– 70 li­ter som går åt när det görs på kon­ven­tio­nellt sätt. Det här är den mest håll­ba­ra tvätt­pro­ces­sen som idag är möj­lig.

Even Bet­ter De­nim- jean­sen är även gjor­da av mer

håll­ba­ra ma­te­ri­al som kon­su­mentå­ter­vun­nen bo­mull och åter­vun­nen po­ly­es­ter.

Jean­sen är in­fär­ga­de med den re­nas­te in­di­go­fär­gen på mark­na­den, vil­ket är bätt­re för bå­de mil­jön och män­ni­skor­na som job­bar i pro­duk­tio­nen.

Jeansjac­ka, 499 kr, Lin­dex Bet­ter De­nim.

T-shirt i eko­lo­gisk bo­mull, 99 kr, Lin­dex.

Jeans, 299 kr, Lin­dex Bet­ter De­nim.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.