VIT SKJOR­TA

Plaza Kvinna - - MODE / SHOPPING -

En rik­tig gar­de­robs­klas­si­ker som al­la kvin­nor bör ha sin gar­de­rob. Fi­gur­sydd, over­si­zed el­ler kort mo­dell, den mat­chas li­ka snyggt med ko­stym­byx­or och herr­skor till var­dags som med kjol och klac­kar till fest. Top­pa var­dags­loo­ken med en slar­vig knut för osty­lad och cool käns­la.

Skjor­ta med vidd, 390 kr, Ar­ket.

Byxa i eko­lo­gisk bo­mull, 399 kr, Lin­dex.

Fi­gur­sydd skjor­ta i eko­lo­gisk bo­mull, 249 kr, Cu­bus.

Skjor­ta i eko­lo­gisk bo­mull med bröst­fic­ka, 1 100 kr, Fi­lip­pa K.

Herr­skjor­ta i eko­lo­gisk bo­mull, 299 kr, Lin­dex.

Sko i ve­gan­lä­der, 1 055 kr, Dr. Mar­tens.

Väs­ka i ve­ge­ta­bi­liskt gar­vat lä­der, 1 800 kr, Edu­ards Ac­ces­so­ri­es.

Ör­häng­en i åter­vun­net guld, 10 931 kr, John Har­dy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.