Bäs­ta basplag­gen!

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

– En eko­lo­gisk bo­mulls­skjor­ta – en bra bas­pro­dukt som är håll­bar och bra för mil­jön.

– En stic­kad trö­ja i me­ri­noull el­ler kash­mir. Ull kan man ha året runt och man be­hö­ver in­te tvät­ta plag­get. Fi­b­rer­nas na­tur­li­ga fett gör att det tvät­tar sig själv.

– Ett par vi­da och ett par sma­la jeans som fun­kar sä­song ef­ter sä­song.

– Slut­li­gen: För­sök att in­te föl­ja tren­der. Hit­ta i stäl­let din per­son­li­ga stil!

Jeans, 1 700 kr. Skinn­väs­ka, 2 500 kr.

Kash­mir­trö­ja, 2 699 kr.

Skjor­ta i eko­lo­gisk bo­mull, 1 599 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.