Mi­cel­lar Wa­ter

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / NYHETER -

Det här är ett helt doft­fritt ren­gö­rings­vat­ten som ut­ö­ver att ren­gö­ra ver­kar ge­nom att ba­lan­se­ra, åter­fuk­ta och lug­na hu­den. Det tar ef­fek­tivt bort det mesta av ma­ke­u­pen men kla­rar in­te rik­tigt av att av­lägs­na en­vis ögon­ma­ke­up. Pris: 169 kr/100 ml. Be­tyg: 3/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.