Pla­za Kvin­na – på plat­tan och mo­bi­len!

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Du har väl in­te mis­sat att du kan lä­sa din fa­vo­rit­tid­ning på bå­de läsplat­tan och mo­bi­len?

Nu be­hö­ver du in­te fun­de­ra på om du har mis­sat ett num­mer av Pla­za Kvin­na! Hos Re­ad­ly, Qiozk och Zto­ry kan du lä­sa al­la Pla­za Kvin­nas se­nas­te ut­gå­vor – och dess­utom ha dem spa­ra­de på ett och sam­ma stäl­le när du vill gå till­ba­ka för att häm­ta...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.