Lek­full de­sign

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Släpp fram din lek­ful­la si­da och pryd dig med snirk­li­ga och färg­star­ka smyc­ken som har mas­sor av per­son­lig­het och glim­ten i ögat. Välj bland geo­met­riskt for­ma­de bud­get­s­myc­ken, ett en­da lyx­igt ör­hänge i form av ett an­sik­te, el­ler var­för in­te en kloc­ka helt i plex­iglas?

01. Arm­band i guld­plä­te­rad mäs­sing, 349 kr, Pil­grim. 02. Kloc­ka i plex­iglas, 4 700 kr, Guc­ci. 03. Me­tallörhäng­en, 99 kr, Man­go. 04. Ör­häng­en i me­tall med glaspär­la, 8 900 kr, Pro­en­za Schou­ler. 05. Ear­cuff i guld­plä­te­rat sil­ver med ma­la­kit, ro­sa opal...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.