VÄDUREN

21 mars–20 april

Plaza Kvinna - - ASTRO / MARS -

Bind sam­man lö­sa trå­dar och få ord­ning på al­la pap­per in­nan den 18:e, så kan du skör­da fram­gång­ar i kar­riä­ren un­der se­na­re de­len av må­na­den. Lägg in tid på sche­mat för av­kopp­ling och ak­ti­vi­te­ter som främ­jar din häl­sa. Din topp: 13, 22. Ligg lågt: 17, 19. Må­na­dens råd: Lägg tid på att öka väl­be­fin­nan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.