JUNGFRUN

24 aug–23 sept

Plaza Kvinna - - ASTRO / MARS -

Di­na re­la­tio­ner med and­ra män­ni­skor står i fo­kus och kan be­hö­va din upp­märk­sam­het. Låt in­te räds­la och osä­ker­het stå i vägen för det du vill upp­nå. Vå­ga ta ris­ker. De kan vi­sa sig va­ra nya möj­lig­he­ter. Din topp: 13, 26. Ligg lågt: 2, 11. Må­na­dens råd: Häm­ta ny kraft, styr­ka och ener­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.