VATTUMANNEN

21 jan–18 feb

Plaza Kvinna - - ASTRO / MARS -

Mer­ku­ri­us ökar in­spi­ra­tio­nen för kär­leksprat, men se till att ta­la om pri­vat­sa­ker med för­sik­tig­het. En kon­flikt med nå­gon i över­ord­nad ställ­ning kan lig­ga och py­ra un­der ytan. Und­vik att gå in i en makt­kamp, och dis­ku­te­ra istäl­let med en vän. Din topp: 13, 23. Ligg lågt: 10, 14. Må­na­dens råd: Pri­o­ri­te­ra så­dant som känns bäst för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.