snea­kers

Plaza Kvinna - - MODE / TREND -

Låt di­na skor få en väl­för­tjänt pa­us från höga klac­kar och välj ett par be­kvä­ma snea­kers istäl­let. Då är du dess­utom helt rätt ute trend­mäs­sigt! Den här vå­ren bär vi mer än gär­na snea­kers till så­väl spor­ti­ga plagg som till klän­ning och ko­stym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.