0 2 . SHORT BUT SWEET

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / TREND -

De kort­klipp­ta, poj­ki­ga fri­sy­rer­na do­mi­ne­rar på vå­rens ca­t­walks. Helst ska de va­ra li­te ruf­si­ga och gär­na ha en lugg som ra­mar in an­sik­tet. Rik­tigt snyggt och prak­tiskt tyc­ker vi – fram­för allt un­der de stun­dan­de var­ma som­mar­må­na­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.