TEKLAS TRÄNINGSRUTIN

Plaza Kvinna - - TRÄNING -

” Som egen­fö­re­ta­ga­re och mam­ma får man kläm­ma in trä­ning­en när man kan. Jag och min sam­bo kör yo­ga och ibland även styr­keöv­ning­ar hem­ma på kväl­lar­na ef­ter att dot­tern gått och lagt sig. På aim’n- kon­to­ret har vi ett gym där jag gil­lar att ri­va av ett lunch­pass, och så är vi ute och går långa pro­me­na­der vid ha­vet så of­ta vi kan. Till vå­ren kom­mer jag även att dan­sa en gång i vec­kan. Ki­te­sur­fing­en är väl ty­värr det som bli­vit mest li­dan­de på sisto­ne på grund av tids­brist, trots att det är bland det bäs­ta jag vet.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.